Monthly Archives: november 2017

Artikel fra Frederiksborg Amts Avis

Vi har fået en fin artikel i Frederiksborg Amts Avis (Erhvervs sektionen).
Læs den online her på side 12 og 13

http://www.e-pages.dk/erhvervnordsjaelland/46/

 

Tiny houses for urban living.

25m2 houses in urban cities prefabricated.

Look here: 
http://www.bbc.com/culture/story/20171020-the-housing-designers-solving-urban-livings-big-problem