BIM Template 2015 – Med mange forbedringer og optimerede worksflows