Profil

NordicFlexHouse er en selvstændig virksomhed som arbejder i krydsfeltet mellem digitalt byggeri, strategiske partnerskaber, systemleverancer og eksport.

Det har længe været muligt at fabriksfremstille hele huse i høj teknisk kvalitet under kontrollerede forhold på fabrik. Det nye er, at en digitalisering af både design og produktionsprocessen gør det muligt at tilgodese brugernes ønsker til individualitet og æstetik uden, at byggeriet stiger i pris (det industrielle paradigma som også kaldes mass customization).

Vi hjælper dig med at leve op til markedets mange forventninger om topkvalitet, brugercentreret design, avanceret funktionalitet, minimalt energiforbrug og minimal vedligeholdelse. Desuden bistår vi dig med at sikre, at byggeprocessen bliver kort, og at prisen holder. Vi støtter dig i det strategiske partnerskab, der omfatter byggefirma, arkitekt, producenter og entreprenører, så der gennem hele forløbet er tale om et velfungerende integreret udviklingsforløb, der munder ud i et optimalt byggeri.

Vi har særligt fokus på udvikling af energirigtige og bæredygtige systemleverancer der kan indgå i nybyggeri og renovering. (se figur neden for).

profil

En systemleverandør har ansvaret for projektering, produktion og montering på byggested af systemproduktet som kan være en vindues leverance til et helt hus.  Det sker ofte i et supply chain samarbejde med andre virksomheder men med systemejeren som ansvarlig for den totale kvalitet og service. En systemløsning består af et antal komponenter der til sammen giver mulighed for at indbygge bygningsdelen  i byggesituationen med interface til næste bygningsdel.

En systemleverandør arbejder samtidigt med:

  • Faste bæredygtige og energioptimerede koncepter der optimeres på tværs af projekterne (1. generationsløsninger; 2 generationsløsninger etc.)

  • En open BIM infrastruktur, med høj genbrug af data fra salg, tilbud, projektopstart, projektering, udførelse/produktion og til aflevering. Der arbejdes med objektorienterede BIM modeller til visualisering og simulering af systemløsningen.

  • En trimning/automatisering af installationsprocessen (Lean)

  • En mere simpel leverancekæde ved systemleverancer  (Supply Chain Management)

  • Kontinuerlige forbedringer på tværs af projekter (Continuous improvement)


Hvad Kan NordicFlexHouse Gøre For Dig?

Hvad kan NordicFlexHouse hjælpe dig med?

  • NFH faciliterer udvikling af systemløsninger der kan afsættes til det danske og globale marked, der er modulært opbygget (bestående af et antal komponenter) og som kan  installeres som plug&play løsninger (de enkelte komponenter har snitfalder der klikkes på hinanden).  

  • NFH faciliterer udvikling af forretningsmodeller og salgskanaler for involverede parter og leverancesystemet.
  • dvikling af en Open BIM platform der sikrer mass customizerede system løsninger og opbygning  af en vidensbank på tværs af projekter
  • NFH tilbyder eksperimentarium og prototypeværksted, hvor vi udvikler og tester fremtidens materialer og systemer.
  • NFH tilbyder rådgivning og kurser om projektledelse, forretningsstrategi, best practice, modularisering og konfigurering, digitalt produktkatalog, building information modelling (BIM) og robotteknologi inden for byggeriet