Arkitekter

NFH har et tværfagligt samarbejde med videnscentre og erhvervsvirksomheder, der er specialister på hver deres område inden for fremtidens bæredygtige byggeri. Vi har derfor mulighed for at tilbyde dig og din virksomhed lige præcis det I har brug for, for at vedblive med at præge, udvikle og designe fremtidens byggeri både til det nationale og internationale marked.

Udfordringen for arkitekten bliver, at finde sit ståsted i en byggebranche hvor typehusfirmaer og storentreprenører bliver stadig mere almindeligt. Hvor tid bliver en konkurrenceparameter, og hvor succesfuld projektstyring og ledelse, videndeling og digitalisering bliver et stadig større krav.

Men fremtidens byggeri er også æstetik, organiske former, udvikling af den industrielle bolig/kontor, komplekse systemprodukter, lav-energi samt strategisk samarbejder. NFH giver dig og din virksomhed mulighed for at deltage i alt dette.


Entreprenører og Håndværkere

NFH har et tværfagligt samarbejde med videnscentre og erhvervsvirksomheder, der er specialister på hver deres område inden for fremtidens byggeri. Vi har derfor mulighed for at tilbyde dig og din virksomhed lige præcis det I har brug for, for at forblive kompetente konkurrenter på både det nationale og internationale marked.

Udfordringen for entreprenøren/håndværkeren ligger i at agere i en branche, der bliver stadig mere kompleks. Kunderne efterspørger større mulighed for individuelle løsninger, samtidig med at tendensen går mod stadig mere industrialiserede systemprodukter med stigende krav om hurtig leveringstid, færre fejl, lavenergi og høj kvalitet.

Men fremtidens byggeri er også udvikling af byggeprocessen, udvikling af systemleverancer, it-baserede projektstyringsmodeller og digitale produkter. NFH giver dig og din virksomhed mulighed for at være en del af alt dette.


Rådgivende Ingeniører

NFH har et tværfagligt samarbejde med videnscentre og erhvervsvirksomheder, der er specialister på hver deres område inden for fremtidens byggeri. Vi har derfor mulighed for at tilbyde dig og din virksomhed lige præcis det I har brug for, for at forblive kompetente konkurrenter på både det nationale og internationale marked.

Udfordringen for Ingeniøren er at definere sin rolle i en byggebranche, der udvikler sig mod stadig større kompleksitet både projekt og produktmæssigt. Hvor tværfagligt samarbejde bliver mere og mere almindeligt, og hvor krav om energi- og miljørigtighed, digitalisering og nytænkning bliver større.

Men fremtidens byggeri er også udviklingen af den industrielle bolig/kontor, energirigtige løsninger, styring af byggeprocessen og udvikling af systemprodukter og leverancer. NFH giver dig og din virksomhed mulighed for at deltage i alt dette.


Bygherrer

NFH har et tværfagligt samarbejde med videnscentre og erhvervsvirksomheder, der er specialister på hver deres område inden for fremtidens byggeri. Vi har derfor mulighed for at tilbyde dig og din virksomhed lige præcis det I har brug for, for at forblive kompetente konkurrenter på både det nationale og internationale marked.

Udfordringerne for Bygherren ligger i at agere i en branche, der bliver stadig mere kompleks. Slutbrugerne efterspørger større mulighed for individuelle løsninger, samtidigt med at tendensen går mod stadig mere industrialiserede systemprodukter, med stigende krav om færre fejl, høj kvalitet og konkurrencedygtig pris.

Men fremtidens byggeri er også udvikling af byggeprocessen, udvikling af den industrielle bolig/kontor, 3D bygningsmodeller (BIM) og strategiske samarbejder.


Komponent og Byggematerialeindustrien

Screenshot_8

NFH har et tværfagligt samarbejde med videnscentre og erhvervsvirksomheder, der er specialister på hver deres område inden for fremtidens byggeri. Vi har derfor mulighed for at tilbyde dig og din virksomhed lige præcis det I har brug for, for at forblive kompetente konkurrenter på både det nationale og internationale marked.

Udfordringen og komponent og materialeprioducenterne er, at finde et ståsted i en byggebranche, hvor totalentrepriser og store globale virksomheder bliver stadig mere udbredt.  Hvor konkurrencen fra lavtlønslande er stigende og hvor digitalisering og medansvar for installation/montage og drift & vedligehold bliver større.

Men fremtidens byggeri er også udvikling af den industrielle bolig/kontor, komplekse systemprodukter, enerigeffektivt byggeri samt strategiske samarbejder virksomheder på tværs. NFH giver dig og din virksomhed mulighed for at deltage i dette.