Forretningsområder

Screenshot_9

”NordicFlexHouse – din partner til effektivt byggeri…”

NordicFlerxHouse tilbyder rådgivning og kurser om fx projektledelse, forretningsstrategi og -modeller, modularisering og konfigurering, systemleverancer, digitalt produktkatalog, BIM projektmodeller og fremtidens bæredygtige byer og bygninger til eksport.


Screenshot_10

NordicFlexHouse koncentrerer sine kræfter omkring 4 vigtige områder inden for byggeriet. Områder, der er vigtige, hvis man går efter det effektive og fremtidssikrede byggeri.

De fire forretningsområder er:

 • Ledelse og Strategi
 • Systemleverancer og systemprodukter
 • BIM strategi og implementering
 • Eksperimentarium


Ledelse og Strategi

Screenshot_12
 • Projektlederuddannelser
 • Strategiske partnerskaber
 • Forretningsstrategi
 • BIM udvikling og implementering


Systemleverancer og Systemproduktet

Screenshot_12

Screenshot_13

Systemleverancer involverer en totalintegration af værdikæden og leverancekæde, som vist i figur 2 neden for. Det vil sige at en systemleverandør har ansvaret for projektering, produktion og montering på byggested af systemproduktet som kan være en facadeløsning eller et helt hus.  Det sker ofte i et supply chain samarbejde med andre virksomheder men med systemejeren som ansvarlig for den totale kvalitet og service.

Systemleverancer betyder:

 • Færre faggrænser i byggeriet(storentreprise-model eller totalentreprisemodel)
 • Færre parter der skal koordineres med i byggeriet (hver part leverer et mere forædlet produkt)
 • En systemleverandør påtager sig et større leveranceansvar (design/customization,produktionsforberedelse, præfab, indbygning/montage, driftsservice)
 • Højere kvalitet, hurtigere leverance, bedre økonomi for leverandøren og bygherren (der leveres et industrielt fremstillet produkt med indbygget erfaring på tværs af projekter)
 • Udvikle processer og produkter igennem løbende forbedringer
 • Faste parter i systemleverancekæden
 • Håndterer og måle på hele processen

En systemløsning består af et antal komponenter der til sammen giver mulighed for at indbygge bygningsdelen  i byggesituationen med interface til næste bygningsdel.

Systemleverancer drejer sig ofte om off site manufacturing, og hvordan virksomheder kan optimere deres produktion ved at tænke i systemløsninger. Men ligeledes om hvordan man omdanner hele byggeriet til én stor systemløsning, og derigennem opnår en betydeligt kortere opføringstid og lavere fejlprocenter. Systemprodukter er ligeledes et vigtigt aspekt inden for dette område. Har du ideen, der kan revolutionere byggebranchen, så kender vi sikkert den partner, der kan hjælpe dig med at få ideen ført ud i livet. Det drejer sig altså i høj grad om etableringen af de helt rigtige strategiske samarbejder.


BIM Strategi og Implementering

Screenshot_14

Vi arbejder strategisk og systematisk med at forankre BIM Best Practice for at sikre den enkelte virksomhed fuld udnyttelse af værktøjer og kompetancer.

Flere danske og internationale virksomheder benytter idag vores løsninger til at være i front med BIM og digitalt byggeri.

Kernen i alt hvad vi gør er vores projektmodeller til BIM. Ingen anden leverandør i Danmark kan levere en helhedsorienteret værdiskabelse på det niveau vi har opbygget. De fleste førende danske BIM arkitekter anvender vores løsninger til implementering, udvikling eller inspiration i deres udvikling af egene standarder og arbejdsmetoder.

Adgang til projektmodeller: http://www.newbim.info/#!produkter/c15y7

Adgang til digitalt produktkatalog, se her: www.digitaleprodukter.dk/

Adgang til newbim.info: http://www.newbim.info/


Eksperimentarium

Screenshot_15
 • Idégenerering på fremtidens produkter og koncepter
 • Prototyping ved brug af digitale modeller, 3d printer og robotter
 • Fremtidsscenarier
 • Usability værkstted til afprøvning af sin idé med brugere

Rapid Prototyping er en fysisk virkeliggørelse af virtuelle 3D modeller fra CAD- eller animeringssoftware. Prototyper kan bestå af papir over plast til forskellige typer metal. Det er endda muligt at lave emner i beton.