Sino-Danish Industrial Park in Zhejiang Hangzhou Bay Shangyu Industrial Area (China)

Aug 4, 2016